home


 
     
Het Creatief Centrum Nijmegen-Zuid is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Documentatie


De Historie van het Creatief Centrum Nijmegen-Zuid

Eind jaren 80 was de werkeloosheid groot en in meerdere gemeentes werd gezocht naar een zinvolle dagbesteding voor mensen die (tijdelijk) uitgeschakeld waren voor het arbeidsproces.
Al snel nadat in 1980 het initiatief voor een stadshobbywerkplaats in Nijmegen is ontstaan steken een aantal Dukenburgse organisaties de koppen bijeen om te komen tot de oprichting van een initiatiefgroep hobbywerkplaats Dukenburg. Deze bijeenkomst vond op 11 juni 1985 plaats. Het duurde tot 19 oktober 1987 voordat de  officieuze opening van de werkplaats kon plaats vinden. De daadwerkelijke opening werd op 15 januari 1988 verricht door mevr. Drs. C. Dales.

De eerste jaren lag de nadruk vooral op 'Werkplaats'. Het merendeel van de bezoekers was man en maakte veel gebruik van de hout- en de metaalwerkplaatsen. 
Hout- en metaalbewerking namen vanaf de start van de oprichting veel ruimte in. Het waren door de toenmalige ambachtelijke tijd de basishobby’s voor het bestaan van de werkplaats.

De afgelopen jaren is er veel veranderd.
Rond 1998 waren er voor het eerst meer vrouwen dan mannen in de werkplaats. Het hout en metaal kwamen op de achtergrond en daarvoor in de plaats kwamen veel nieuwe hobby’s.
Ook de computerworkshops waarmee men begon rond 1993 werden steeds uitgebreider en trokken veel jongere bezoekers.
Op creatief gebied werden de mogelijkheden steeds uitgebreider. Het edelsmeden is later geïntroduceerd en uitgegroeid tot een zeer populaire hobby.
Maar ook wordt ingespeeld op trends op hobbygebied. Een tijdlang waren gips gieten, glas graveren, glas beschilderen, kralenboompjes maken en meer van deze bezigheden populair. 
Na verloop van tijd wordt de belangstelling minder en komt er weer iets nieuws voor in de plaats.
Voor het voortbestaan is publiciteit heel belangrijk en steeds weer merkten wij dat de naam 'Hobbywerkplaats'  geassocieerd werd met sociale werkplaats en oude mannetjes die aan het timmeren waren.
De sociale contacten staan voor ons voorop maar dan op de manier van 'samen bezig zijn' op creatief gebied. Samen werken en elkaar op ideeën brengen.
De Hobbywerkplaats heeft bij veel instanties een goede naam opgebouwd en deze verander je niet zomaar. Toch hebben wij na lang beraad gemeend om voor de toekomst een nieuwe naam te gebruiken die beter bij de huidige gebruikers past. Daarom is augustus 2006 gekozen voor de naam Creatief Centrum Nijmegen - Zuid.
Ieder jaar organiseren wij op de laatste zaterdag van augustus een Open Dag en in december de jaarlijkse Kerstmarkt.

Wij als bestuur zijn trots op onze werkplaats en op onze vrijwilligers waarvan al vele meer dan 10 jaar voor ons werken. Ook op onze deelnemers die al vele jaren komen en voor ons klaarstaan als we weer hulp nodig hebben voor Open Dag en Kerstmarkt. 

Dankzij alle inzet van betrokkenen en subsidie van de Gemeente Nijmegen kunnen wij nog steeds de drempel laag houden. Het inschrijfgeld per jaar is voor bijna iedereen nog wel op te brengen.

Voor belangstellenden is er altijd de mogelijkheid om te komen kijken. Wij zijn dagelijks geopend van 9.00 uur tot 16.00 uur.

 

Klik op de foto's om vergrotingen te bekijken.

 

 

Tolhuis 4444 - 6537PN Nijmegen - T 024 3452113 - info@ccnz.nl